LIEČBA A LIEČEBNÉ PROCEDÚRY V KÚPEĽOCH VYŠNÉ RUŽBACHY

Liečba

V kúpeľoch Vyšné Ružbachy sa liečia pacienti s chorobami z povolania, s nervovými chorobami, s ochoreniami dýchacích ciest, s ochoreniami obehového a pohybového ústrojenstva, s onkologickými, reumatickými a ženskými ochoreniami. Ak sa pacientovi/pacientke náhle zmení zdravotný stav je tu k dispozícii jednotka intenzívnej starostlivosti.

Indikácie

Choroby z povolania

   - choroby periférneho i centrálneho systému
   - ochorenia kostí, kĺbov, svalov, šliach a nervov končatín

Nervové ochorenia

   - neurózy
   - pseudoneurotické štádia rozvíjajúcich sa organických psychosyndrómov
   - psychózy symptomatické a endogénne okrem akútnej fázy v remisii

Ochorenia dýchacích ciest

   - chronické bronchitídy
   - netuberkulózne ochorenia dýchacích ciest

Ochorenia obehového ústrojenstva

   - chyby srdcových chlopní
   - hypertenzivna choroba i. az iii. štádia
   - ischemická srdcová choroba s anginóznymi záchvatmi a stavy po implantácii kardiostimulátora
   - ischemická srdcová choroba s prekonaným akútnym infarktom myokardu
   - ochorenie tepien končatín na podklade aterosklerotickom alebo zápalovom
   - stav po akútnej karditíde

Ochorenia pohybového ústrojenstva

   - ochorenia chrbtice

Onkologické ochorenia

   - rekonvalescencia po onkologickej liečbe

Reumatické ochorenia

   - artrózy
   - vertebropatia

Ženské ochorenia

   - klimakterický syndróm